سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در حوزه های IT و ICT

از ایده تا محصول

تبدیل ایده های شما به یک سرویس یا محصول

تحلیل کسب و کار

تحلیل ایده های شما برای ورود به بازار کسب و کار

شرکت سرمایه‌گذاری عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات پارس
آماده سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمونه فعالیت های فعلی

اینترنت و اینترانت

شرکت عصر انتقال داده ها آماده انجام پروژه ها ایجاد بستر ارتباطی اینترنت و اینترانت

بیشتر

بانکداری الکترونیک

موبایل بانک تجارت یکی از پروژه های موفق زیرساخت موبایل بانک شرکت عصر دانش افزار

بیشتر

ابزارهای هوشمند

مارکت اندروید کندو یکی از مارکت های موفق در زمینه ابزارهای هوشمند

بیشتر

بررسی ایده های شما برای سرمایه‌گذاری

  • تحلیل کسب و کار
    انجام فعالیت های موردنیاز در شناسایی، مدیریت، برنامه ریزی، تحلیل و اعتبارسنجی نیازمندی های یک سازمان و ارائه راه حل مناسب جهت دستیابی سازمان به اهدف تعیین شده
  • تحقیق و توسعه
    بررسی و تحلیل ایده ها و رساندن آن به یک محصول با سرمایه‌گذاری و شراکت طرفین